Συμμετοχές

Συμμετοχές

Η εταιρία Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματός της συμμετέχει στις ακόλουθες εταιρίες:

Συμμετοχές / Holdings Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Εταιρίας, το ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ συμμετέχει :

  • στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο “H.F.R.”, με έδρα τους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας η οποία διαθέτει μια υπερσύγχρονη αυτοματοποιημένη μονάδα επεξεργασίας ψυγείων (επαγγελματικών & οικιακών).
  • στην εταιρία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΜΑΥ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής.
  • στην εταιρία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Ξάνθη. • στην εταιρία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Λάρισα.
  • στην Κυπριακή εταιρία «ΚΥΚΑΝ ΛΤΔ», μέλος του Κυπριακού Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης Α.Η.Η.Ε. «WEEE Electrocyclosis Ltd».