Στόχοι και υποδομές

Στόχοι και υποδομές

Το Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε. απασχολεί 100 εργαζομένους και έχει βραβευτεί από δημόσιους φορείς για τη συνεισφορά του στον τομέα της ανακύκλωσης των Α.Η.Η.Ε.

Στόχος της Εταιρίας είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και οδιαρκής εξυγχρονισμός του εξοπλισμού και των υποδομών της, ενισχύοντας έτσι την τεχνογνωσία της, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.