Οικονομικά στοιχεία

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΚΑΝ POLYGREEN

download

ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2019

download

ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

download

ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2018

download

ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

download

Ισολογισμός ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ 2013

download

Ισολογισμός ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ 2012

download

Πρόσκληση ΓΣ 30/6/15 ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

download

Ισολογισμός ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ 2014

download