Οικονομικά στοιχεία ομίλου

Ενοποιημένος ισολογισμός ΕΚΑΝ ΑΒEΕ 2012

download

Ενοποιημένος ισολογισμός ΕΚΑΝ ΑΒEΕ 2013

download

Ενοποιημένος ισολογισμός ΕΚΑΝ ΑΒEΕ 2014

download