Κατηγορίες συσκευών

Κατηγορίες συσκευών

Το Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε έχει σχεδιασθεί για ετήσια επεξεργασία 30.000 tns σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Μεγάλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
  2. Μικρές οικιακές συσκευές
  3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
  4. Καταναλωτικά είδη
  5. Φωτιστικά είδη
  6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)
  7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
  8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων όλων των συσκευών που περιέχουν ραδιενεργά ή άλλα μολυσματικά στοιχεία)
  9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
  10. Συσκευές αυτόματης διανομής